måndag 7 maj 2018

Fattigdom och sårbarhet

1) Vi läser texten tillsammans

2) Besvara följande frågor

a) Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser?

b) Förklara sambandet mellan sårbarhet och fattigdom

c) I vilka former ges bistånd till fattiga länder?

d) Skriv förklaring på följande begrepp- viktigt att du förstår dem!
  • Befolkningstäthet
  • Emigrera
  • Integration
  • Assimilering
  • Segregation
  • Födelsetal
  • Dödstal
  • Familjeplanering


3) Lyssna på flippen om "Vad är grejen med fattigdom" 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar