torsdag 1 mars 2018

Nu får du bestämma

Basgrupp:

Framför er har ni exempel på 16 stycken länder. Dessa länder skiljer sig åt på många olika sätt, några länder räknas som ”rika” och andra länder räknas som ”fattiga”. Men vad är det som gör att ett land räknas som rikt respektive fattigt? Vad anser ni är viktigast och hur skulle ni rangordna dessa länder? Från ”rikast” till ”fattigast”? I grupper ”rika respektive fattiga” länder, eller hur tänker ni? Var någonstans på jordklotet ligger länderna? Har det någon betydelse? Är länderna demokratier? Diktaturer? Industrialiserade länder? Har alla tillgång till utbildning? Sjukvård?

Ja, många faktorer kan vägas in i uppgiften, det gäller att ni tillsammans i basgruppen kommer fram till vilka faktorer ni anser vara viktigast att väga in!
Till er hjälp har ni tillgång till kartbok samt era datorer så att ni har möjlighet att söka information om länderna. Här nedan ser ni länderna med flaggor i färg, men varje basgrupp har 16 kort med länderna framför sig, använd korten och flytta runt under tiden ni diskuterar (alla basgrupper jobbar med samma länder).

gapminder
Källa: Gapminder.org

Uppgift
  1. Skriv en lista över faktorer som ni anser är viktiga att ha med och som påverkar ett lands utveckling.
  2. Arbeta tillsammans i basgruppen och skapa er en översikt över de 16 länderna. En bra sida att söka fakta på är Globalis.se samt Världskoll.se
  3. Lägg korten i den ordning som ni själva väljer att placera dem! Efter att ni i basgruppen kommit överens om hur korten ska placeras ska ni skriva en rapport. Ni skriver en gemensam rapport i basgruppen. Rapporten ska innehålla följande:
  • Beskriv hur ni har valt att placera länderna
  • Varför har ni valt att placera länderna just så här?
  • Vilka faktorer har ni valt att väga in när ni har placerat ut länderna?
  • Varför valde ni just dessa faktorer? Varför var de viktiga?
  • Vilka faktorer anser ni var mindre ”viktiga” att väga in resonemanget? Varför då?
  • Var det några faktorer som ni helt bortsåg från att väga in i resonemanget? Vilka och varför?
När ni har svarat på fråga 1-3 och känner er nöjda så jämför era tankar med Gapminders karta över låginkomst, medelinkomst samt höginkomst-länder. Hur tänkte ni jämfört med deras översikt? Ser ni några likheter? Några skillnader? Vad kan dessa i så fall bero på?
https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-expectancy/
Här får ni möjlighet att öva informationshanteringsförmågan, kommunikativa förmågan samt analysförmågan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar