onsdag 21 mars 2018

Inför nationella provet i samällskunskap

Allmän repetition
Inför NP samhäll
Repetition med uppgifter

Politik

Så styrs Sverige
Olika valsystem
Olika typer av regeringar
Tryckfrihet och yttrandefrihet
Riksdag och regering
Så blir en lag till
Hur går ett val till
Så styrs din kommun
Jämförelse mellan Sverige och USA
Presidentvalet i USA
Demokratier i flera nivåer- studi
Liberalism, konservatism, socialism
Vem bestämmer vad- lätt svenska
Sveriges grundlagar
Demokratier och diktaturer i världen
Den svenska välfärden

Ekonomi
Utbud och efterfrågan
Det ekonomiska kretsloppet
Det ekonomiska kretsloppet
Utbud och efterfrågan
Hög och lågkonjunktur

Mänskliga rättigheter
Om mänskliga rättigheter
Vad är mänskliga rättigheter
Om FN
Migration
Konflikter i världen

Lag & Rätt

Personer i rättssalen
Från brott till straff
Hur går en rättegång till?
Från brott till åtal
Våra lagar och straff
Lag & rätt del 1
Dom, påföljd, brottsoffer-studi
Rättegång- studi

Massmedia
Massmedias uppgifter
Mediatexter och källkritik
Yttrandefrihet och mediernas roll
Massmedias roll
Fakta om tidningar
Källkritik
Vad är grejen med källkritik

Befolkning

Varför bor Europas befolkning...
Varför bor folk där de bor?
Demografi- tolka modeller
Befolkning i världen-viktiga begrepp
Migration
Fattiga & rika
Befolkningstillväxt i Sverige

EU

Vad är grejen med EU
Eu-historia, organisation
Bakgrunden till EU
Makten i EU

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden
Vad är grejen med svensk arbetsmarknad
Arbetslöshet

Tips
Analys-samhällsfrågor
Att jobba med analys
Fyra tips inför NP

Träna begrepp
Begrepp politik
Begrepp-kommun, landsting
Begrepp- hur styrs Sverige 1
Begrepp-hur styrs Sverige 2
Begrepp samhällsekonomi
Mer begrepp samhällsekonomi
Begrepp- lag och rätt
Begrepp massmedia
Begrepp arbetsmarknadBegrepp FNBegrepp befolkning
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar