onsdag 21 mars 2018

Inför nationella provet i samällskunskap

Allmän repetition
Inför NP samhäll
Repetition med uppgifter

Politik

Så styrs Sverige
Olika valsystem
Olika typer av regeringar
Tryckfrihet och yttrandefrihet
Riksdag och regering
Så blir en lag till
Hur går ett val till
Så styrs din kommun
Jämförelse mellan Sverige och USA
Presidentvalet i USA
Demokratier i flera nivåer- studi
Liberalism, konservatism, socialism
Vem bestämmer vad- lätt svenska
Sveriges grundlagar
Demokratier och diktaturer i världen
Den svenska välfärden

Ekonomi
Utbud och efterfrågan
Det ekonomiska kretsloppet
Det ekonomiska kretsloppet
Utbud och efterfrågan
Hög och lågkonjunktur

Mänskliga rättigheter
Om mänskliga rättigheter
Vad är mänskliga rättigheter
Om FN
Migration
Konflikter i världen

Lag & Rätt

Personer i rättssalen
Från brott till straff
Hur går en rättegång till?
Från brott till åtal
Våra lagar och straff
Lag & rätt del 1
Dom, påföljd, brottsoffer-studi
Rättegång- studi

Massmedia
Massmedias uppgifter
Mediatexter och källkritik
Yttrandefrihet och mediernas roll
Massmedias roll
Fakta om tidningar
Källkritik
Vad är grejen med källkritik

Befolkning

Varför bor Europas befolkning...
Varför bor folk där de bor?
Demografi- tolka modeller
Befolkning i världen-viktiga begrepp
Migration
Fattiga & rika
Befolkningstillväxt i Sverige

EU

Vad är grejen med EU
Eu-historia, organisation
Bakgrunden till EU
Makten i EU

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden
Vad är grejen med svensk arbetsmarknad
Arbetslöshet

Tips
Analys-samhällsfrågor
Att jobba med analys
Fyra tips inför NP

Träna begrepp
Begrepp politik
Begrepp-kommun, landsting
Begrepp- hur styrs Sverige 1
Begrepp-hur styrs Sverige 2
Begrepp samhällsekonomi
Mer begrepp samhällsekonomi
Begrepp- lag och rätt
Begrepp massmedia
Begrepp arbetsmarknadBegrepp FNBegrepp befolkning
torsdag 1 mars 2018

Nu får du bestämma

Basgrupp:

Framför er har ni exempel på 16 stycken länder. Dessa länder skiljer sig åt på många olika sätt, några länder räknas som ”rika” och andra länder räknas som ”fattiga”. Men vad är det som gör att ett land räknas som rikt respektive fattigt? Vad anser ni är viktigast och hur skulle ni rangordna dessa länder? Från ”rikast” till ”fattigast”? I grupper ”rika respektive fattiga” länder, eller hur tänker ni? Var någonstans på jordklotet ligger länderna? Har det någon betydelse? Är länderna demokratier? Diktaturer? Industrialiserade länder? Har alla tillgång till utbildning? Sjukvård?

Ja, många faktorer kan vägas in i uppgiften, det gäller att ni tillsammans i basgruppen kommer fram till vilka faktorer ni anser vara viktigast att väga in!
Till er hjälp har ni tillgång till kartbok samt era datorer så att ni har möjlighet att söka information om länderna. Här nedan ser ni länderna med flaggor i färg, men varje basgrupp har 16 kort med länderna framför sig, använd korten och flytta runt under tiden ni diskuterar (alla basgrupper jobbar med samma länder).

gapminder
Källa: Gapminder.org

Uppgift
  1. Skriv en lista över faktorer som ni anser är viktiga att ha med och som påverkar ett lands utveckling.
  2. Arbeta tillsammans i basgruppen och skapa er en översikt över de 16 länderna. En bra sida att söka fakta på är Globalis.se samt Världskoll.se
  3. Lägg korten i den ordning som ni själva väljer att placera dem! Efter att ni i basgruppen kommit överens om hur korten ska placeras ska ni skriva en rapport. Ni skriver en gemensam rapport i basgruppen. Rapporten ska innehålla följande:
  • Beskriv hur ni har valt att placera länderna
  • Varför har ni valt att placera länderna just så här?
  • Vilka faktorer har ni valt att väga in när ni har placerat ut länderna?
  • Varför valde ni just dessa faktorer? Varför var de viktiga?
  • Vilka faktorer anser ni var mindre ”viktiga” att väga in resonemanget? Varför då?
  • Var det några faktorer som ni helt bortsåg från att väga in i resonemanget? Vilka och varför?
När ni har svarat på fråga 1-3 och känner er nöjda så jämför era tankar med Gapminders karta över låginkomst, medelinkomst samt höginkomst-länder. Hur tänkte ni jämfört med deras översikt? Ser ni några likheter? Några skillnader? Vad kan dessa i så fall bero på?
https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-expectancy/
Här får ni möjlighet att öva informationshanteringsförmågan, kommunikativa förmågan samt analysförmågan