onsdag 17 januari 2018

Facism och Nazism
Hemma: 
  • Se flippen
  • Skriv en fråga att ta med dig till klassen. 
I Skolan

1) Skriv förklaringar på begreppen:
  • Inflation
  • Facism
  • Rasism
  • Nazism
  • Depression
  • Propaganda
  • Mein Kampf


2) Titta på flipparna:
3) Diskutera i basgruppen och skriv ner era tankar (alla skriver)
1. Jämför utvecklingen och händelserna i Tyskland med utvecklingen och händelserna i Italien under mellankrigstiden? Vilka likheter ser ni och vilka skillnader?
2. Jämför personerna Adolf Hitler och Benito Mussolini. Vilka likheter ser ni mellan dessa män och vilka skillnader?
3. Fascismens spridning i Europa under mellankrigstiden – där bl.a Hitler tar makten genom demokratiska val- skulle något liknande kunna ske idag? Eller i framtiden? Vad tror ni – motivera ert svar!
Vi övar tillsammans analysförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan 
hämta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar