tisdag 2 oktober 2018

Versaillesfördraget


Om du klickar på bilden får du fram en genomgång av freden i Versailles. Denna kan vara bra att titta på inför kommande basgruppsjobb och inför den riktade skrivningen. 

Bildresultat för freden i versailles


Basgrupp

Läs Versaillesfördraget


Här kommer den uppgift som ni ska genomföra tillsammans i er basgrupp. Uppgiften redovisas muntligt i helklass. Redovisningen är inte bedömningsgrundande, syftet med redovisningen är att alla ska få ta del av allas förslag och idéer. Detta kommer sedan leda fram till en enskild riktad skrivning där du kommer få resonera kring vilka åtgärder du anser vara viktigast för att mildra konsekvenserna av fredsfördraget i Versailles!
Här får du möjlighet att öva på analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan samt informationshanteringsförmågan
Bildresultat för versaillesfreden
Uppgift
Tillsammans med din basgrupp befinner ni er i Versailles. Tyskland är besegrat och ni tillhör en av segermakterna. Ni har rest i en tidskapsel för att vara med och förändra historien! Ni vet vad konsekvenserna av första världskriget blev, hur fredsfördraget såg ut och vad detta skulle leda till 20 år senare… Ert uppdrag är att mildra konsekvenserna och därmed förhindra att andra världskriget ens äger rum!
Ni kommer presentera ett fredsfördrag. Ett fredsfördrag där ni har varit uppmärksamma på alla de problem som det fredsfördrag skapade som tecknades för snart 100 år sedan. Ni har chansen att ändra de senaste 100 årens historia. För att lyckas måste ni presentera ett fredsfördrag som skapar ekonomisk, social och politisk stabilitet i Europas länder. Kommer ni lyckas?

Hela Europas framtid ligger i era händer…

Bz2Phz0IMAI1bEU

Skriv i google classroom

torsdag 27 september 2018

Otto von Bismarck och Vilhelm II


Otto von Bismarck

Otto von Bismarck (1815-1898), ibland kallad "järnkanslern", var en preussisk politiker som enade Tyskland (1871) och lade grunden för dess dominans i Europa efter att ha besegrat flera av grannstaterna i tre krig.

Bismarck var ursprungligen Preussens (kungarike i norra Tyskland och Polen) ledande politiker. 1862 blev han regeringschef, och efter en kupp i parlamentet fungerade han i praktiken som Preussens diktator.
Han genomförde sina politiska mål med "blod och järn". Preussen besegrade i tur och ordning Danmark (1864), Österrike (1866) och Frankrike (1870-1871).
Bismarck var den främsta kraften bakom Tysklands enande 1871. Han strävade efter att utveckla Tyskland efter preussiska ideal, vilket krävde militär och ekonomisk styrka samt ställde stora krav på enighet och anpassning.
Efter den tyska segern mot Frankrike i det fransk-tyska kriget utropades Preussens kung som tysk kejsare med Bismarck som rikskansler (ungefär stats- och utrikesminister) 
Bismarck var troligtvis Europas mest inflytelserika politiker under senare delen av 1800-talet och förde Tyskland till en ledande ställning i Europa
Vilhelm II
Viʹlhelm II (1859-1941), tysk kejsare och kung av Preussen 1888–1918, son till kejsare Fredrik III. Vilhelm II var begåvad, men han var också självupptagen och obalanserad och saknade djupare kunskaper, människokännedom och säkert omdöme. Därför blev han aldrig den ledargestalt han gärna ville vara. I opposition mot sina liberala föräldrar beundrade han rikskanslern Bismarck, men som kejsare kom han i konflikt med denne och tvingade honom att avgå.

Han försökte vinna arbetarna genom sociala reformer men nådde inte resultat och gav sedan upp socialpolitiken. Han avstod från återförsäkringstraktaten med Ryssland och ville i stället anknyta till Storbritannien men misslyckades på grund av den tyska kolonialpolitiken och flottupprustningen, som han själv drev på entusiastiskt. Han vände sig då på nytt till Ryssland men utan framgång (jämför Björkötraktaten). Vilhelm II önskade inte krig men uppträdde ändå ofta med krigiska och självhärliga ord och later. Därigenom väckte han oro i omvärlden och bidrog till Tysklands politiska isolering.
Efter hand avtog hans inflytande på den tyska politiken. I förspelet till krigsutbrottet 1914 ingrep han föga, och under kriget gled han helt i bakgrunden. Efter revolutionen begav han sig till Nederländerna 10 november 1918 och abdikerade 28 november samma år. De allierades begäran att få honom utlämnad som krigsförbrytare avvisades av den nederländska regeringen. Vilhelm II bodde sedan i Nederländerna till sin död.

Orsakskedja

Basgrupp
Nu ska ni tillsammans fundera över det ni lärt er om orsakerna som leder fram till första världskriget. Har ni fler begrepp som ni tycker ska vara med så får ni givetvis använda dem. Alla skriver!
 • Wilhelm 2:e
 • Otto von Bismarck
 • maktbalans
 • upprustning
 • Österrike/Ungern
 • Franz Ferdinand
 • allianser
 • Tyskland


Här får du möjlighet att öva på:
 • analysförmågan (orsaker/konsekvenser/åtgärder, använd analysmodellen) 
 • begreppsförmågan (begrepp som du använder i ett sammanhang)
 • kommunikativa förmågan (resonera, diskutera, utveckla i flera tankeled)

World war one
Hemma
Se flippen
Skriv en fråga att ta med klassen
Skriv ner de begrepp du inte förstår och ta med dem

I skolan

Skriv ner förklaringar på begreppen
 • imperium
 • diplomati
 • bundsförvant
 • ultimatum
 • mobilisera
 • Ententen
 • Centralmakterna
 • neutraltorsdag 13 september 2018

Uppgift till filmen "Skotten i Sarajevo"


Diskussionsfrågor till filmen ”Skotten i Sarajevo”
(Skriv i drivedokument)

1. Förklara de inbördes förhållandena mellan Österrike och Serbien.
2. Förklara de inbördes förhållandena mellan Österrike och Bosnien-Hercegovina
3. Varför hade Österrikes kejsare Frans Joseph och tronföljaren Franz Ferdinand en så spänd relation?
4. Vad skulle Franz Ferdinand göra i Sarajevo? 
5. Vad var Svarta handen? Förklara!