måndag 7 maj 2018

Fattigdom och sårbarhet

1) Vi läser texten tillsammans

2) Besvara följande frågor

a) Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser?

b) Förklara sambandet mellan sårbarhet och fattigdom

c) I vilka former ges bistånd till fattiga länder?

d) Skriv förklaring på följande begrepp- viktigt att du förstår dem!
 • Befolkningstäthet
 • Emigrera
 • Integration
 • Assimilering
 • Segregation
 • Födelsetal
 • Dödstal
 • Familjeplanering


3) Lyssna på flippen om "Vad är grejen med fattigdom" 

onsdag 21 mars 2018

Inför nationella provet i samällskunskap

Allmän repetition
Inför NP samhäll
Repetition med uppgifter

Politik

Så styrs Sverige
Olika valsystem
Olika typer av regeringar
Tryckfrihet och yttrandefrihet
Riksdag och regering
Så blir en lag till
Hur går ett val till
Så styrs din kommun
Jämförelse mellan Sverige och USA
Presidentvalet i USA
Demokratier i flera nivåer- studi
Liberalism, konservatism, socialism
Vem bestämmer vad- lätt svenska
Sveriges grundlagar
Demokratier och diktaturer i världen
Den svenska välfärden

Ekonomi
Utbud och efterfrågan
Det ekonomiska kretsloppet
Det ekonomiska kretsloppet
Utbud och efterfrågan
Hög och lågkonjunktur

Mänskliga rättigheter
Om mänskliga rättigheter
Vad är mänskliga rättigheter
Om FN
Migration
Konflikter i världen

Lag & Rätt

Personer i rättssalen
Från brott till straff
Hur går en rättegång till?
Från brott till åtal
Våra lagar och straff
Lag & rätt del 1
Dom, påföljd, brottsoffer-studi
Rättegång- studi

Massmedia
Massmedias uppgifter
Mediatexter och källkritik
Yttrandefrihet och mediernas roll
Massmedias roll
Fakta om tidningar
Källkritik
Vad är grejen med källkritik

Befolkning

Varför bor Europas befolkning...
Varför bor folk där de bor?
Demografi- tolka modeller
Befolkning i världen-viktiga begrepp
Migration
Fattiga & rika
Befolkningstillväxt i Sverige

EU

Vad är grejen med EU
Eu-historia, organisation
Bakgrunden till EU
Makten i EU

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden
Vad är grejen med svensk arbetsmarknad
Arbetslöshet

Tips
Analys-samhällsfrågor
Att jobba med analys
Fyra tips inför NP

Träna begrepp
Begrepp politik
Begrepp-kommun, landsting
Begrepp- hur styrs Sverige 1
Begrepp-hur styrs Sverige 2
Begrepp samhällsekonomi
Mer begrepp samhällsekonomi
Begrepp- lag och rätt
Begrepp massmedia
Begrepp arbetsmarknadBegrepp FNBegrepp befolkning
torsdag 1 mars 2018

Nu får du bestämma

Basgrupp:

Framför er har ni exempel på 16 stycken länder. Dessa länder skiljer sig åt på många olika sätt, några länder räknas som ”rika” och andra länder räknas som ”fattiga”. Men vad är det som gör att ett land räknas som rikt respektive fattigt? Vad anser ni är viktigast och hur skulle ni rangordna dessa länder? Från ”rikast” till ”fattigast”? I grupper ”rika respektive fattiga” länder, eller hur tänker ni? Var någonstans på jordklotet ligger länderna? Har det någon betydelse? Är länderna demokratier? Diktaturer? Industrialiserade länder? Har alla tillgång till utbildning? Sjukvård?

Ja, många faktorer kan vägas in i uppgiften, det gäller att ni tillsammans i basgruppen kommer fram till vilka faktorer ni anser vara viktigast att väga in!
Till er hjälp har ni tillgång till kartbok samt era datorer så att ni har möjlighet att söka information om länderna. Här nedan ser ni länderna med flaggor i färg, men varje basgrupp har 16 kort med länderna framför sig, använd korten och flytta runt under tiden ni diskuterar (alla basgrupper jobbar med samma länder).

gapminder
Källa: Gapminder.org

Uppgift
 1. Skriv en lista över faktorer som ni anser är viktiga att ha med och som påverkar ett lands utveckling.
 2. Arbeta tillsammans i basgruppen och skapa er en översikt över de 16 länderna. En bra sida att söka fakta på är Globalis.se samt Världskoll.se
 3. Lägg korten i den ordning som ni själva väljer att placera dem! Efter att ni i basgruppen kommit överens om hur korten ska placeras ska ni skriva en rapport. Ni skriver en gemensam rapport i basgruppen. Rapporten ska innehålla följande:
 • Beskriv hur ni har valt att placera länderna
 • Varför har ni valt att placera länderna just så här?
 • Vilka faktorer har ni valt att väga in när ni har placerat ut länderna?
 • Varför valde ni just dessa faktorer? Varför var de viktiga?
 • Vilka faktorer anser ni var mindre ”viktiga” att väga in resonemanget? Varför då?
 • Var det några faktorer som ni helt bortsåg från att väga in i resonemanget? Vilka och varför?
När ni har svarat på fråga 1-3 och känner er nöjda så jämför era tankar med Gapminders karta över låginkomst, medelinkomst samt höginkomst-länder. Hur tänkte ni jämfört med deras översikt? Ser ni några likheter? Några skillnader? Vad kan dessa i så fall bero på?
https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-expectancy/
Här får ni möjlighet att öva informationshanteringsförmågan, kommunikativa förmågan samt analysförmågan

torsdag 1 februari 2018

Till provet

Att kunna till provet
 • Begrepp
 • Vilka som tillhörde axelmakterna och de allierade
 • Orsaker till första och andra världskriget
 • Konsekvenser av första och andra världskiget
 • Hitlers politik
 • Krigets vändpunkter
 • Sverige under kriget

Mellankrigstiden 

Mattias Axelsson Mellan två världskrig
Studi: Det glada 20-talet
Sudi: Nazisternas väg till makten
Studi: Vägen till andra världskriget
Studi: Kriget börjar

Andra världskriget
So-rummet: Krigets vändpunkter
So-rummet: Orsaker till andra världskriget
So-rummet: Andra världskriget på 10 min
So-rummet: Vad är grejen med andra världskriget?
Studi: Andra världskriget
Youtube: Andra världskrigets andra del och krigets konsekvenser

Sverige under andra världskriget
So-rummet: Midsommarkrisen
Youtube: Sverige under andra världskriget
Kunskapsmedia: Neutralt till varje pris
Marcus Henriksson: Sverige för, under och efter andra världskriget


Power point Mellankrigstiden

Power point Andra världskriget


tisdag 30 januari 2018

Kriget är här!


Hemma:
 • Titta på den korta filmen (1:40) som visar hur nyheten om krigsutbrottet togs emot av svenskarna
 • Lyssna på TT:s radiosändning (5:13) som sändes 1:e september 1939.
Skolan:
1:e september, 1939. Du sitter hemma framför radion och tar del av nyheten att ett nytt krig har brutit ut i Europa. Du hämtar din dagbok och bestämmer dig för att skriva ner på papper alla de tankar som far runt i ditt huvud. I din dagbok försöker du få ordning på alla de tankar, oro och funderingar som denna nyhet för med sig.
Tips på saker du kan fundera kring i ditt dagboksinlägg:
 • Kommer mitt liv fortsätta som vanligt (skola, kamrater mm)?
 • Kan jag vara trygg i Sverige/Halmstad?
 • Kommer kriget komma till Sverige nu?
 • Kommer pappa att bli inkallad till armén?
 • Vilka länder är det som har förklarat krig – och mot vilka?
 • Hur stort tror jag att kriget kommer bli? Hur länge kommer det pågå?
 • Vem tror jag kommer vara segraren i detta krig?
Arbetsgång:
 1. Skriv ner en dagbokssida med dina tankar och reflektioner
 2. Läs upp din dagbokssida för dina kamrater i basgruppen. Lyssna när de andra läser sina.
 3. Jämför era tankar och funderingar. Svara på följande frågor:
 • Hur tror ni att svenska folket reagerade på krigsutbrottet?
 • Vad tror ni var svenska folkets största rädslor?
 • Sverige var neutralt under andra världskriget – vad innebär det att vara neutral?
 • Anser ni att Sverige var neutrala under andra världskriget? Ta fram argument som belyser båda perspektiv!
Här får du möjlighet att framförallt öva på den kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan 🙂
Lycka till!
tigerhistorik_clip_image004

onsdag 17 januari 2018

Facism och Nazism
Hemma: 
 • Se flippen
 • Skriv en fråga att ta med dig till klassen. 
I Skolan

1) Skriv förklaringar på begreppen:
 • Inflation
 • Facism
 • Rasism
 • Nazism
 • Depression
 • Propaganda
 • Mein Kampf


2) Titta på flipparna:
3) Diskutera i basgruppen och skriv ner era tankar (alla skriver)
1. Jämför utvecklingen och händelserna i Tyskland med utvecklingen och händelserna i Italien under mellankrigstiden? Vilka likheter ser ni och vilka skillnader?
2. Jämför personerna Adolf Hitler och Benito Mussolini. Vilka likheter ser ni mellan dessa män och vilka skillnader?
3. Fascismens spridning i Europa under mellankrigstiden – där bl.a Hitler tar makten genom demokratiska val- skulle något liknande kunna ske idag? Eller i framtiden? Vad tror ni – motivera ert svar!
Vi övar tillsammans analysförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan 
hämta

onsdag 10 januari 2018

Ryska revolutionen - flippuppgift


Hemma
Titta på flippen

Basgrupp

Skriv tillsammans med egna ord ner förklaringar på begreppen
 • Tsar
 • monarki
 • Bolsjevik
 • Lenin
 • kommunism
 • opponera
 • radikal
 • kapitalism
 • Karl Marx
 • socialism

Basgrupp

1.Resonera kring hur det såg ut före den industriella revolutionen och hur det såg ut efterHär övar ni analysförmågan + kommunikativa förmågan
2. Jämför den politiska situationen i Ryssland med den politiska situationen i övriga Europa under slutet av 1800- början av 1900-talet. Vad ser ni för skillnader?  Här övar ni analysförmågan

3.  Tanken var att det ryska folket skulle få ”Ett bättre liv genom kommunismen”. Men hur blev det i verkligheten? Vad anser ni? Här övar ni den kommunikativa förmågan.