onsdag 21 november 2018

Vi ser flippen tillsammans

1. Skriv dina förklaringar av orden/begreppen:
 • kapital
 • postindustriellt samhälle
 • EU
 • G8 (G7) länderna
 • självhushåll
 • infrastruktur
 • BNP och HDI
 • medellivslängd
2. Gör också en enkel tabell där du radar upp vad som kännetecknar rika respektive fattiga länder.
3. Jämför svaren med en kompis och komplettera dina svar.
Arbeta parvis eller i mindre grupp utifrån de frågeställningarna:
 1. Var finns de rika länderna?
 2. Var finns de fattiga länderna?
 3. Fundera på orsakerna till denna uppdelning?
 4. Hur ser sambandet ut mellan mat, jordbruk och nederbörd? Vilka konsekvenser får detta?
 5. Vad kan sämre infrastruktur få för konsekvenser för ett land?
 6. Vad skulle konsekvenserna kunna bli om alla på jorden åt lika mycket mat och förbrukade lika mycket energi som de rika länderna?
 7. Vad tror ni är orsaken till att Sverige ligger på en högre plats på HDI-listan jämfört med BNI-listan?
 8. —Vad anser ni att statscheferna i G8-gruppen borde diskutera på sina möten? Gör en dagordning!
Diskutera ovanstående frågor i basgrupperna och skriv ner ett gemensamt svar till varje frågaResonera er fram till era slutsatser. Skriv ner hur ni tänkte i ert resonemang. Slutresultatet presenterar ni i helklass så kan vi jämföra de olika basgruppernas tankar.